ข่าวและกิจกรรม   กลับ

จิตอาสา ปลูกป่า เพื่อพ่อ

25 พฤศจิกายน 2560

คณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกับลูกค้า ของเเม็กซ์เเวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต ร่วมกัน ปลูกป่าชายเลน @ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

แชร์