ข่าวและกิจกรรม   กลับ

พิธีมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา 2560

27 พฤศจิกายน 2560

พิธีมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษาครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 
จำนวน 32 ทุน มูลค่า 2,240,000 บาท 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด และ AEON 1% Club มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อเนื่อง 4 ปี ทุนละ 70,000 บาท

แชร์