News & Events   Back

บริจาคมุ้ง Topvalu

16 May 2018

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 บริษัท อิออน (ไทยแลนด์ ) จำกัด ผู้ประกอบกิจการธุรกิจค้าปลีกภายใต้แบรนด์ แม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต และแม็กซ์แวลูทันใจ

นำโดย Mr. Manabu Boike  กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้บริจาคผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น Topvalu Olyset Net  มุ้งกันยุง ชนิดพิเศษ ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก

โดย พลโทนายแพทย์อำนาจ  บาลี ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

จำนวน 1,400 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้ตามพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยในโอกาสต่อไป

Share